Een op vijf mensen is hoogsensitief? Nieuwe onderzoeken zeggen iets anders

Hoeveel procent van de bevolking is hoogsensitief?Hoeveel procent van de bevolking is hoogsensitief? Eén op de vijf mensen zou de eigenschap hebben, maar nieuwe onderzoeken noemen andere aantallen.

Hoeveel procent van de bevolking is hoogsensitief? Het vaakst genoemde percentage is 20%, oftewel een op de vijf mensen. Dit cijfer komt uit het onderzoek van klinisch psycholoog Elaine Aron.

Aron heeft omstreeks 1997 een vragenlijst ontwikkeld, de zogeheten HSP Scale. De scores op de vragenlijst (en eerder onderzoek naar sensitiviteit) laten zien dat een groep proefpersonen in twee categorieën is onder te verdelen, waarbij het breekpunt ligt tussen de 10 en 35%. Uiteindelijk heeft Aron besloten om 20% aan te houden. Anders gezegd: de 20% hoogste scoorders op de HSP Scale noemt zij hoogsensitief.

Onlangs concludeerde hoogleraar en onderzoeker Elke van Hoof dat het percentage mogelijk iets lager ligt: 12-15%. Een artikel in De Standaard meldt dat ze zich baseert op een onderzoek in een Belgische hogeschool. De precieze aantallen zijn moeilijk te achterhalen:

“Het grootste obstakel voor solide cijfers, is dat er geen 100% betrouwbare vragenlijst is. Er is te veel mogelijke overlap met stoornissen als borderline, autisme of ADHD. Elke van Hoof werkt aan een verfijndere test, voortbouwend op Arons test.”

Michael Pluess, onderzoeker aan de Queen Mary University of London, komt weer tot andere cijfers. Hij heeft recentelijk onderzoek gedaan naar sensitiviteit onder kinderen en jongeren tussen de 8 en 19 jaar. Zijn conclusie: ongeveer 30% van deze groep is hoogsensitief. Interessant is dat dit onderzoek ook cijfers geeft voor de categorieën ‘weinig sensitief’ (30% van de mensen) en ‘gemiddeld sensitief’ (40% van de mensen).

HSP-expert Xandra van Hooff geeft in een reactie op Facebook een verklaring voor de uiteenlopende percentages:

Ik denk dat het eraan ligt wélk onderdeel van [hoogsensitiviteit] je voorop zet. Is dat de grotere gevoeligheid voor omgevingsprikkels dan is een hoger aantal niet vreemd. Is het echter de diepere verwérking van diezelfde prikkels dan is een veel lager aantal eerder logisch. Onderzoeken bij dieren en computersimulaties laten eerder gemiddelde scores van rond de 20% zien.”

Overigens is een percentage natuurlijk niet het belangrijkste. Of je nu stelt dat 12% of 30% van de mensen hoogsensitief is, feit is dat een aanzienlijk deel van onze vrienden, familieleden, werknemers en scholieren op sommige vlakken andere behoeften en andere kwaliteiten heeft. Behoeften en kwaliteiten waar nu vaak nog geen oog voor is. Daar mag hoe dan ook meer aandacht voor komen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op De hoogsensitieve werknemer.