Privacy & cookies

Op dit blog kun je onder artikelen reacties plaatsen en mij via een formulier een e-mail sturen. Daarnaast worden er een aantal cookies geplaatst om deze website goed te laten functioneren. Volgens de nieuwe Europese privacyregels ben ik als eigenaar van dit blog verplicht om een privacyverklaring te geven. Onderstaande privacyverklaring is opgesteld met hulp van de Privacy Statement Generator.

Pieter Offermans (pieteroffermans.nl) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://pieteroffermans.nl
pieter[at]pieteroffermans.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Pieteroffermans.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de website en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via pieter[at]pieteroffermans.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Pieteroffermans.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Plaats je een reactie onder een blogartikel? Dan is het invoeren van een e-mailadres verplicht. Dit is nodig om spam tegen te gaan. Ook moet je een naam invoeren. Dit mag een pseudoniem zijn. Je mag in het daarvoor bestemde veld ook de url van je website invoeren, maar dit is niet verplicht. Deze gegevens worden, samen met je IP-adres, opgeslagen in het CMS.
  • Wil je contact met me opnemen en maak je gebruik van het contactformulier? Dan is het invoeren van je naam en je e-mailadres verplicht. Wanneer je je bericht verstuurt, krijg ik die (samen met je naam en e-mailadres) als e-mail in mijn inbox binnen. Je naam en e-mailadres heb ik nodig om je bericht te kunnen beantwoorden. Je kunt overigens ook op de gebruikelijke manier naar mij e-mailen, namelijk via pieter[at]pieteroffermans.nl.
  • Het contactformulier is beveiligd tegen spam met reCAPTCHA. Hier zijn de Privacy en Voorwaarden van Google op van toepassing.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pieteroffermans.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Pieteroffermans.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In principe worden de gegevens bewaard

  • zolang de website pieteroffermans.nl online is;
  • zolang de website pieteroffermans.nl gebruik maakt van de reactiemogelijkheid van WordPress en het voornoemde e-mailformulier;
  • tot op het moment dat deze diensten ophouden te bestaan;
  • tot op het moment dat jij vraagt om je gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pieteroffermans.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pieteroffermans.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die deze website gebruikt

Pieteroffermans.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die deze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door pieteroffermans.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar pieter[at]pieteroffermans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Pieteroffermans.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Pieteroffermans.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pieter[at]pieteroffermans.nl.

Laatste update: 9 februari 2020